NHÀ TỪ ĐƯỜNG 1

    Nhà từ đường theo truyền thống Việt dùng để làm nơi thờ cúng tổ tiên, dòng họ, thường xây bằng gỗ theo hình chữ Nhất và sử dụng nhiều hình ảnh trạm trỗ cầu kỳ. Mô hình này còn được gọi là nhà từ đường hay nhà gỗ từ đường vì vật liệu chính để xây dựng nên thường là gỗ

    Danh mục: